Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2017”

W dniach 13 i 15 stycznia, w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, Koło Łowieckie nr 12 „Szóstak” w Lublinie, przekazało uczniom Szkoły Podstawowej w Zofiówce oraz w Podedwórzu ufundowany sprzęt sportowy. Członkowie Koła – Jeremiusz Dziedzicki i Jan Piotrowski przekazali sprzęt na ręce samorządu szkolnego w Zofiówce, a Bogdan Piech w Podedwórzu.