II Indywidualny Turniej o Puchar Samorządu Powiatu Parczewskiego

 

Szachy to jedna z najstarszych na świecie gier. Okazuje się, że i dzisiaj znajduje ona swoich amatorów. Trzydziestu sześciu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu parczewskiego uczestniczyło w turnieju zorganizowanym przez Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu.

 

II Indywidualny Turniej o Puchar Samorządu Parczewskiego otworzył Dyrektor Szkoły pan Jakub Karbowski. Jako gospodarz obiektu powitał arbitra zawodów – pana Rafała Michaluka i organizatorów – panią Marzenę Antoniuk i pana Mariana Michaluka.

Przewodniczący Rady Powiatu w Parczewie – pan Artur Becher, życzył pasjonującej rywalizacji. W imieniu Starosty podziękował wszystkim za przybycie, podkreślając, że szachy są nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale przede wszystkim uczą podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności. Serdeczne podziękowania otrzymali rodzice i nauczyciele, którzy jako opiekunowie przybyli na Turniej. Państwa sukcesem jest to, że, chcecie i potraficie zachęć dzieci do szachów – królewskiej gry, podkreślił pan Becher.

 

Do rywalizacji o Puchar Starosty Parczewskiego przystąpiono w czterech kategoriach. Każdy uczestnik rozegrał siedem pojedynków z piętnastominutowym limitem czasu. Całość rywalizacji nadzorował pan Rafał Michaluk, wykorzystując aplikację komputerową ChessArbiter Pro 2010. Po trzech godzinach zmagań wyłoniono zwycięzców.

 

Kategoria Szkoła Podstawowa – Dziewczęta

 1. Nowak Klaudia (Podedwórze)
 2. Sonczuk Małgorzata (Parczew)
 3. Nowak Izabela (Podedwórze)

 

Kategoria Szkoła Podstawowa – Chłopcy

 1. Kazanowski Igor (Parczew)
 2. Przekora Radosław (Parczew)
 3. Kwiatek Domini (Parczew)

 

Kategoria Gimnazjum – Dziewczęta

 1. Michaluk Agata (Siemień)
 2. Gajko Faustyna (Podedwórze)
 3. Derewiaka Klaudia (Podedwórze)

 

Kategoria Gimnazjum – Chłopcy

 1. Antoniuk Piotr (Podedwórze)
 2. Puła Kacper (Podedwórze)
 3. Chilczuk Wojciech (Podedwórze)

 

 

II indywidualny Turniej o Puchar Samorządu Powiatu Parczewskiego dostarczył wielu wrażej i emocji. Organizatorzy dziękują Starostwu Powiatowemu w Parczewie za ufundowanie nagród oraz rodzicom, nauczycielom i opiekunom uczniów. To dzięki ich zaangażowaniu dzieci i młodzież mogli uczestniczyć w pasjonującej rywalizacji.