Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu „Mistrz Pięknego Czytania po polsku, rosyjsku i angielsku”

W dniu 30 marca 2017 r. w Zespole Placówek Oświatowych
w Podedwórzu odbyły się eliminacje szkolnego konkursu „Mistrz Pięknego Czytania po polsku, rosyjsku i angielsku”. Do eliminacji przystąpiło:
– 11 uczniów ze Szkoły Podstawowej,
– 14 uczniów z Gimnazjum.
Każdy chętny uczeń zaprezentował wylosowany wcześniej fragment tekstu w wybranej przez siebie kategorii językowej.
„Mistrzami Pięknego Czytania” w poszczególnych kategoriach zostali:
W Szkole Podstawowej:
– Język polski: Aleksandra Jaszczuk
– Język rosyjski: Marcin Kołodziej
– Język angielski: Angelika Jaroszewicz
W Gimnazjum:
– Język polski: Dominika Czarna
– Język angielski: Klaudia Borsuk
Mistrzowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!!