WIZYTA W CENTRUM SPOTKAŃ WSCHODNICH

Dnia 9 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 8.30 odbyło się w Centrum Spotkań Wschodnich w Rusiłach (świetlica wiejska) spotkanie informacyjne, w którym uczestniczyli   mieszkańcy i  uczniowie  z   Zespołu   Placówek   Oświatowych  w   Podedwórzu.   Dotyczyło   ono   współpracy   transgranicznej   między   Polską, Białorusią   i   Ukrainą.   Pan   Krzysztof   Chilczuk   –   Wójt   Gminy   Podedwórze poinformował zebranych o Programie Białoruś – Polska – Ukraina, w ramach którego   możliwe   będzie   staranie   się   o   dofinansowanie   na   budowę   dróg w obszarze   Doliny   Zielawy   (w   tym   w   miejscowości   Rusiły).   Następnie Pani Małgorzata Semeniuk – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu przedstawiła   informacje   o   Programie   współpracy   transgranicznej między Polską,    Białorusią i Ukrainą na lata 2014 – 2020 oraz kulturze polskiej i wschodniej. Uczestnicy spotkania mieli również okazję obejrzeć wystawę „Białoruś i Ukraina – sąsiedzi Polski” („Polacy urodzeni na Kresach”). W  spotkaniu   uczestniczył   również   pan   Grzegorz   Kozioł   –   sołtys   wsi Rusiły, któremu dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu spotkania.