WYCIECZKA DO PIEKARNI W KODEŃCU

W ostatnim tygodniu maja przedszkolaki oraz uczniowie z I klasy poznawali zawody – ogrodnika, krawcowej, piekarza. Odwiedzając miejsca pracy, poznały przedmioty, których potrzebują do pracy ludzie wykonujący dany zawód. W piekarni, dzieci zostały zapoznane z etapami i składnik

ami niezbędnymi do produkcji pieczywa. Dziękujemy właścicielom za udostępnienie nam zwiedzania swojego miejsca pracy oraz za pyszne bułeczki w piekarni.