Informacja o spotkaniu z rodzicami

Podedwórze, 06.09.2017r.

 

Szanowni Państwo,

w imieniu społeczności szkolnej zapraszam wszystkich Rodziców dzieci przedszkolnych, Rodziców dzieci szkolnych (szkoły podstawowej i gimnazjum) na spotkanie w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu.  Termin spotkania: 12 września 2017r.(wtorek), godz. 1530.

W trakcie zebrania poruszane będą sprawy organizacyjne dotyczące roku szkolnego 2017/2018.

Biorąc pod uwagę wagę spraw oraz w związku z art. 83 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017r. poz.59 ze zm.) dotyczącym wyboru przedstawicieli do Rady Rodziców proszę Państwa Rodziców o obecność i aktywne uczestnictwo w zebraniu ogólnym i spotkaniach z wychowawcami klas.

 

Łączę wyrazy szacunku

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu

Artur Becher