Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Czwartego września 2017 r. powitaliśmy nowy rok szkolny. Podobnie jak w ubiegłych latach uczniowie oraz nauczyciele wzięli udział we Mszy Św. inaugurującej nowy rok szkolny. O godzinie 10:30 w sali gimnastycznej nastąpiła dalsza część uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów naszej szkoły. Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztów sztandarowych i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Dyrektor szkoły Pan Artur Becher serdecznie powitał wszystkich zebranych. W swoim przemówieniu zachęcał dzieci i młodzież do sumiennej i systematycznej pracy. Rodziców zapraszał do angażowania się w życie szkoły, ponieważ jest ona bardzo ważna i potrzebna w środowisku lokalnym. Podziękował im  za pomoc przy malowaniu klas, a byłemu dyrektorowi Panu Jakubowi Karbowskiemu za pracę i wielkie zaangażowanie w życie szkoły. Zaproszeni goście życzyli uczniom  wielu  pozytywnych wrażeń, aby szkoła była wspaniałym miejscem do odkrywania świata i rozwijania własnych talentów. Po przemówieniach gości rozpoczęła się akcja „Narodowego Czytania”. Następnie wszyscy uczniowie i wychowawcy udali się do swoich klas.