Informacja dotycząca kontaktu w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego

Prosimy na  e-mail przesyłać  propozycje  działań i uwag do programu wychowawczo-profilaktycznego. Dziękujemy !

zpoprogramwychowawczy@onet.pl