GÓRA GROSZA – PODSUMOWANIE AKCJI

Od 27 listopada do 20 grudnia w ramach wolontariatu, Samorząd Uczniowski  przeprowadził akcję charytatywną Góra Grosza. Głównym celem tej akcji było zebranie funduszy na pomoc dla Domów Dziecka. Akcja polegała na zbiórce monet (od 0,01 gr do 50 gr). Przedstawiciele  samorządu powtarzali, że nawet jedna mała moneta dołożona do dużej ilości może stworzyć ogromny fundusz, że każdy grosz się liczy, że może właśnie ten 1 grosz zaważy o zebranej sumie, a tym samym o pomocy dla rówieśników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Dnia 21 grudnia  na apelu szkolnym odbyło się podsumowanie tej akcji. Zebrane monety zostały przeliczone przez poszczególnych reprezentantów klas , nadzór nad liczeniem sprawowali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w składzie: Karol  Tarasiuk, Wiktoria Kozioł, Kacper Puła, Kornel Żukowski, Tomasz Malewicz, Patrycja Hołonowicz, Kacper Szepel oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego Pani Teresa Wilkowska. Zliczone monety dały sumę 177 zł i 27 groszy. Zostaną one wpłacone na konto Towarzystwa Nasz Dom.

Za każdy grosik serdecznie dziękuje Samorząd Uczniowski z Panią Teresą Wilkowską.