Szkolny Turniej Tenisa Stołowego

Wyniki Szkolnego Turnieju Tenisa Stołowego

Kategoria – Dziewczęta starsze

 1. Agnieszka Gromysz
 2. Julia Sacharczuk
 3. Łucja Pasieczna

Kategoria – Dziewczęta młodsze

 1. Klaudia Nowak
 2. Izabela Nowak
 3. Joanna Chilimoniuk

Kategoria – Chłopcy starsi

 1. Michał Konon
 2. Norbert Król
 3. Kacper Łoszak

Kategoria – Chłopcy młodsi

 1. Jakub Korszeń
 2. Patryk Gajko
 3. Kacper Bielas

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu serdecznie dziękują Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.