„Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce” – PODZIĘKOWANIE RODZICOM

W imieniu Rady Pedagogicznej składam serdeczne podziękowania Radzie Rodziców oraz wszystkim Rodzicom angażującym się w życie Szkoły. Ostatnie nasze działania ukazały wspólną troskę o dobro dzieci i młodzieży. Dziękuję za znaczący wkład pracy w przygotowanie „Zabawy Choinkowej 2018”. Bal maskowy, część artystyczna, loteria fantowa czy wybór Króla i Królowej Balu wspaniale wpisują się w troskę o uatrakcyjnienie uczniom pobytu w szkole. Pragnę również odnieść się do Państwa zaangażowania słowami Cypriana Kamila Norwida – naszego narodowego wieszcza: „Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce”.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Artur Becher