Narodowe Czytanie 2018

3 września 2018 roku podczas inauguracji nowego roku szkolnego nasza szkoła dołączyła do akcji Narodowego Czytania 2018. W roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości lekturą jest „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.Przygotowania rozpoczęły się już w sierpniu rejestracją w systemie, dzięki czemu otrzymaliśmy okolicznościową pieczęć, która posłużyła nam do składania pamiątkowego stempla.

Nasze lokalne Narodowe Czytanie rozpoczął dyrektor szkoły – Pan Artur Becher. Następnie zaproszeni goście zostali poproszeni o odczytanie fragmentów „Przedwiośnia”. Zgromadzonym w sali gimnastycznej uczniom i ich rodzicom czytali:

ksiądz proboszcz – ks.Wiesław Sitarski,wójt Gminy Podedwórze – Pan Krzysztof Chilczuk, przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Marta Łoszak , uczniowie – Joanna Chilimoniuk i Marcin Kołodziej.

Symbolicznego zakończenia akcji „Narodowego Czytania” dokonała Pani Teresa Gierchard reprezentująca nauczycieli i bibliotekę szkolną. Bardzo dziękujemy za wspólną lekturę, będącą nie tylko promocją czytelnictwa, ale też jedną z form uczczenia stulecia odzyskania niepodległości.