Rocznica wybuchu II wojny światowej – APEL

4 września 2018 r. na pierwszym apelu szkolnym Dyrektor Szkoły przypomniał o przypadającej na 1 września  2018 r. kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie odśpiewali hymn państwowy i chwilą ciszy uczcili pamięć Polaków poległych i pomordowanych przez okupanta niemieckiego i sowieckiego.

W holu szkoły uczniowie pod opieką Pani Iwony Kolady zamieścili gazetkę ścienną poświęconą wydarzeniom z września 1939 r.

Samorząd Uczniowski przybliżył postać „Inki” Danuty Siedzikówny. Uczniowie inspirowali się stroną internetową do której załączamy link.

http://www.lo1.wroc.pl/inka/index.php/zyciorys-2/