Konkurs „Warto być Polakiem”

Konkurs „Warto być Polakiem”

W związku ze zbliżającym się testem wiedzy historycznej na 100-lecie odzyskania Niepodległości, w którym będą mogły wziąć udział wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa lubelskiego, chcielibyśmy zaprosić do zgłaszania kandydatur.

Celem Konkursu jest:

  • budzenie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń, oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
  • popularyzowanie tematyki historycznej a w szczególności związanej z okresem walki oraz odzyskania przez Polskę niepodległości,
  • podnoszenie poziomu wiedzy historycznej,
  • pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu,
  • uświadamianie młodzieży, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat.

Do udziału w Konkursie Szkołę zgłasza dyrektor lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel poprzez wypełnienie załączonego w GSOK formularza zgłoszeniowego. Proszę dobrze wybrać szkołę oraz kategorię! Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 października br.

Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo: na początku 12 października odbędą się eliminacje szkolne. Na rozwiązanie testu pisemnego uczniowie dostaną 45 minut. Pytania do testu ułoży znany lubelski nauczyciel historii, MACIEJ BIAŁEK. Następnie odbędzie się finał wojewódzki, w którym weźmie udział troje uczniów, którzy w swojej kategorii, w swojej szkole zdobyli największą ilość punktów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczniów zdobędzie w Konkursie taka sama liczbę punktów, zajmą oni miejsce ex aequo i będą uprawnieni do uczestniczenia w finale Konkursu.Finał wojewódzki odbędzie się pomiędzy 5 a 9 listopada 2018 r. w Sali Błękitnej w Lubelskim Urzędzie
Wojewódzkim . Finał będzie miał formułę testu jednokrotnego wyboru, uczestnicy otrzymają specjalne urządzenia, za pomocą, których będą mogli podać swoją odpowiedź, pytanie wyświetli się na ekranie i będzie widoczne przez 30 sekund, uczestnik będzie miał tyle samo czasu na oddanie odpowiedzi. Nie będzie można wrócić do pytania.

Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych. Będą to:

  • za I miejsca- laptop ASUS inny o takich samych parametrach i wartości rynkowej,
  • za II miejsca- tablet HUAWEI MediaPad T5 LTE inny o takich samych parametrach i wartości rynkowej,
  • za III miejsca- smartfon HUAWEI Y6 inny o takich samych parametrach i wartości rynkowej.

Partnerami akcji jest wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Grupa Azoty Puławy oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka”
Spółka Akcyjna.

Regulamin konkursu w załączniku.

http://zpo.podedworze.pl/wp-content/uploads/2018/09/Regulamin-konkursu-Warto-być-Polakiem-1.pdf