Zapraszamy Rodziców do udziału w projekcie CYFROWA GMINA PODEDWÓRZE

Szanowni Rodzice!

Serdecznie zachęcamy Was do udziału w projekcie   „CYFROWA GMINA PODEDWÓRZE” organizowanym w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo – Wschodniej” w ramach Działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych, u  odbiorców ostatecznych którzy ukończyli 25 rok życia, zamieszkujących na terenie Gminy Podedwórze – poprzez bezpłatne szkolenia.

W ramach projektu „CYFROWA GMINA PODEDWÓRZE” zakupionych zostanie 10 laptopów, które będą przekazane do Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY – BIURO PROJEKTU