Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole odbył się podczas lokalnych, patriotycznych uroczystości. Głównym punktem obchodów była akademia, którą swoją obecnością  zaszczycili  emerytowani nauczyciele, zaproszeni goście, rodzice oraz uczniowie naszej placówki. Część oficjalną akademii otworzył  Dyrektor Szkoły –  Pan Artur Becher, który złożył serdeczne życzenia emerytom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły.  Podziękował za trud wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. Wiele ciepłych słów i życzeń padło z ust zaproszonych gości . Serdeczne życzenia  Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej składali : Pani Wizytator Wanda Żukowska w imieniu Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezes ZNP w Parczewie Pani Wiesława Tazbir, Przewodniczące  Rady Rodziców Pani Marta Łoszak oraz Pani Emilia Leoniuk. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna. Przedstawienie przygotowali uczniowie  pod kierunkiem Pani Agnieszki Hawryluk. Młodzi artyści piosenką i poezją  uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele szczerych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych pedagogów. Uczniowie docenili i podkreślili swoją  wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków. Całość uroczystości zwieńczyły życzenia, kwiaty i pamiątkowe upominki przygotowane przez Samorząd Uczniowski.