Razem dla Niepodległej z prawdami Polaków

Lokalne uroczystości  z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu miały patriotyczny charakter.

Z okazji setnej rocznicy odzyskania prze Polskę niepodległości odsłonięto dwie pamiątkowe tablice, które ufundował Senator Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorz Bierecki.

Tablice przypominają Prawdy Polaków ogłoszone 6 marca 1938r. podczas I Kongresu Polaków, który odbył się w Teatrze Ludowym w Berlinie. Są krótkie, bardzo proste i bardzo czytelne. Oto one:
1. Jesteśmy Polakami.
2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci.
3. Polak Polakowi bratem.
4. Co dzień Polak Narodowi służy.
5. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle.

Kongres, który uchwalił powyższy „Mały dekalog Polaka” został zwołany z powodu nagonki na Polaków mieszkających na terenie Niemiec i wzięło w nim udział ponad 5 tys. osób ze Śląska Opolskiego, Kaszub, Warmii, Ziemi Malborskiej, Mazur, Westfalii i Nadrenii. Był największą w historii manifestacją narodową Polaków w Niemczech w tamtych latach. W okresie międzywojennym na terytorium ówczesnych Niemiec mieszkało 1,5 mln Polaków.

Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hymnu Pan Dyrektor Artur Becher powitał zaproszonych gości.

W naszych szkolnych uroczystościach, podkreślających setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz osiemdziesiątą ogłoszenia Prawd Polaków, wzięli udział:
Ksiądz  Proboszcz Wiesław Sitarski,

Pan Kamil Paszkowski, Dyrektor Biura Senatora RP  Grzegorza Biereckiego,

Pani Wizytator Wanda Żukowska – Kuratorium Oświaty w Lublinie,

Prezes ZNP w Parczewie Pani Wiesława Tazbir,

Przedstawiciele Samorządu Gminy: Pan Wójt Krzysztof Chilczuk, Pani Sekretarz Jolanta Burzec, Panie Radne i Przewodniczące: Katarzyna Kiryczuk i Agnieszka Michalska, Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Małgorzata Semeniuk,

Emerytowani Pracownicy Oświaty: Panie – Stanisława Darczuk, Luba Żmudzińska, Stanisława Wawryszuk, Zenobia Demczuk, Anna Wegiera, Helena Popławska, Halina Zielonka, Barbara Tarasiuk, Danuta Osypiuk, Urszula Banaszczuk oraz Pan Bogusław Szabat.

Przedstawiciele darczyńców i sponsorów szkoły: Pani Barbara Kisiel, Pani Małgorzata Wilkowska, Pan Wojciech Zieńczuk.

Rada Rodziców na czele z Paniami Przewodniczącymi Martą Łoszak i Anetą Wierzchowską.

Pan Kazimierz Iwaniuk – Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturlanego z Podedwórza.

Pan Artur Becher podziękował gościom, uczniom i nauczycielom za udział w uroczystości. Czerpmy z naszej historii i budujmy wspólnotę, wspólnotę służącą naszej Ojczyźnie – podsumował Dyrektor Szkoły.