Szkolna Kasa Oszczędności

Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) – szkolny system oszczędzania, w ramach którego uczniowie gromadzą pieniądze na specjalnych rachunkach bankowych. Głównym założeniem programu jest upowszechnianie idei oszczędzania, szerzenia postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży oraz promowania współpracy w grupie rówieśników.

Nasza kasa SKO podlega pod Bank Spółdzielczy w Wisznicach. Mieliśmy przyjemność gościć wielokrotnie w naszej szkole przedstawicieli Banku, którzy obdarowali nas gadżetami promującymi SKO. W dniu 22.11.2018 roku była świetna okazja do rozstrzygnięcia konkursu na systematyczne oszczędzanie. Pan Dyrektor naszej szkoły wręczył wyróżniającym się uczniom nagrody ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Wisznicach.

Pierwsi uczniowie otrzymali również już stosowne dokumenty, książeczki oszczędnościowe, a także powitalne upominki.