„Dla Niepodległej – z historią na sportowo”

19 listopada 2018r. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z nauczycielami wychowania fizycznego zorganizował turniej „Z historią na sportowo”. Oprócz sprawności fizycznej uczestnicy musieli wykazać się wiedzą historyczną. Nazwy drużyn nawiązywały do dziejów Polski.

W ramach turnieju przeprowadzone zostały rozgrywki indywidualne oraz drużynowe w dwóch kategoriach: klasy VII, VIII i III gimnazjum oraz klasy IV-VI. Do rywalizacji przystąpiły drużyny, które wybrały sobie następujące nazwy: „Orlęta 123”, „I Brygada Wiktorii”, „Bataliony Chłopskie”, „Waleczni Żołnierze”, „Młodzi Powstańcy”, „Mali powstańcy”. Zespoły wykonały również plakaty plastyczne – graffiti przedstawiające wartości i zasady fair-play stosowane w rywalizacji.

  1. Wyniki rywalizacji młodzieży klas VII, VII i III gimnazjum w turnieju sportowym :

I miejsce

-drużyna Kornela Żukowskiego: Orlęta 123

II miejsce – drużyna Wojtka Chojnackiego: I Brygada Wiktorii

III miejsce- drużyna Łukasza Bielasa: Bataliony Chłopskie

  1. Wyniki rywalizacji dzieci klas IV- VI w turnieju sportowym :

I miejsce-drużyna Jakuba Korszenia: Waleczni Żołnierze

II miejsce – d. Mikołaja Ceniana: Młodzi Powstańcy

III miejsce- d. Dominika Olko: Mali Powstańcy

IV miejsce- drużyna Pawła Szaniawskiego:

  1. Wyniki konkurencji indywidualnych: w kategorii klas młodszych:

Rzuty do celu

I miejsce Sebastian Andruszczak- 50 % celnych rzutów

Skoki przez skakankę: Karolina Kopaczewska- I miejsce, Sebastian Andruszczak – II miejsce

Jakub Korszeń- III m.

  1. Wyniki konkurencji indywidualnych: w kategorii klas starszych:

Rzuty do celu:

I miejsce Patryk Gajko, II miejsce Kacper Szepel

Skoki przez skakankę: I m. Beata Derlikiewicz, II m. Martyna Korszeń, III m. Iza Nowak

  1. Rozstrzygnięcie konkursu na plakat historyczny: w kategorii klas starszych:

I miejsce-drużyna Kornela Żukowskiego: Orlęta 123

II miejsce – drużyna Wojtka Chojnackiego: I Brygada Wiktorii

III miejsce- drużyna Łukasza Bielasa: Bataliony Chłopskie

w kategorii klas młodszych:

I miejsce – drużyna Mikołaja Ceniana: Młodzi Powstańcy,

II miejsce drużyna Dominika Olko: Mali Powstańcy

III miejsce-drużyna Jakuba Korszenia: Waleczni Żołnierze

IV miejsce- drużyna Pawła Szaniawskiego