Uwaga! Konkurs Plastyczny!!!„BEZPIECZNE ZABAWY ZIMOWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU”

 

       „BEZPIECZNE ZABAWY ZIMOWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU”

        

 

Cele konkursu

 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych
 • ustalenie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
 • prezentacja własnych dokonań twórczych
 • rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.

Regulamin konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów ZPO w Podedwórzu
 1. Uczestnik wykonuje indywidualną, samodzielną pracę plastyczną.
 2. Praca wykonana dowolną techniką plastyczną (np.: kredka, ołówek, pastela, farby, wycinanka, wydzieranka kolaż itp.:) w formacie A4 lub A3 (nie większe).
 1. Każde uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
 2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

Kl. I-III, kl. IV-VI, Kl. VII-VIII i III gimnazjum.

 1. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 2. Termin składania prac: do 28.01.2019 r.