Ulotka MEN dot. rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice Uczniów

 klasy VIII szkoły podstawowej i gimnazjum

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało ulotkę dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do uczniów i ich rodziców. Uczniowie ostatnich klas znajdą w niej szczegółowo opisane zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów, punktację, a także niezbędne dane kontaktowe.

W związku z tym uprzejmie informuję o możliwości odebrania ulotek w Sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły