Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym

Szanowni Rodzice

Proszę  Państwa o podjęcie działań profilaktycznych poprawiających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym, a w szczególności w czasie ferii zimowych. Zima stawia przed nami poważne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa przebywania na świeżym powietrzu oraz spędzania przez uczniów czasu wolnego po lekcjach i podczas ferii.

Jednym z ważniejszych zadań profilaktycznych realizowanych przez szkołę w tym okresie powinno być przeciwdziałanie zjawisku korzystania przez dzieci i młodzież szkolną z zamarzniętych akwenów wodnych i rzek.

Proszę Państwa Rodziców o możliwie najefektywniejsze oddziaływanie wychowawcze wobec swoich dzieci.

Szanowni Nauczyciele,

wykorzystując lekcje wychowania fizycznego, godziny z wychowawcą oraz spotkania z rodzicami, w każdej klasie należy poruszyć następujące zagadnienia:

  • omówić zagrożenia występujące w okresie zimowym w danej miejscowości lub najbliższej okolicy,
  • przekazywać treści, które pozwolą zrozumieć niebezpieczeństwo wynikające z wchodzenia na lód w miejscach niedozwolonych,
  • uświadomić potrzebę informowania wychowawcy/rodzica/osoby dorosłe o zaobserwowanych zagrożeniach,
  • przekazać/utrwalać zasady i umiejętności wzywania oraz udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia,
  • poinformować ogół społeczności szkolnej o stworzonych przez szkołę możliwościach bezpiecznego spędzania czasu.

Szanowni Nauczyciele,

Proszę Wychowawców Klas o przygotowanie – z wykorzystaniem bazy szkoły – oferty  atrakcyjnych  zajęć  rekreacyjnych i sportowych na pierwszy tydzień ferii zimowych (termin przygotowania oferty: do 24 stycznia 2019 r.).

Zespól Nauczycieli ds. opracowania i ewaluacji programu profilaktyczno-wychowawczego,

proszę o przygotowanie propozycji stosownych działań i włączenie ich szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego (termin przygotowania propozycji działań: do 24 stycznia 2019 r.).

Pamiętajmy, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej zależne jest w bardzo dużym zakresie od postępowania dorosłych.

Z poważaniem – Dyrektor Szkoły

Poradniki i pomocne informacje można znaleźć na stronach wskazanych przez Kuratorium Oświaty (linki w załączeniu):