Konkurs historyczny „Nasza mała, wielka historia”

23 czerwca 2019 r. odbyło się Święto Gminy Podedwórze nasza szkoła również włączyła się w te obchody, organizując konkurs wiedzy historycznej ,,Nasza mała wielka historia”. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością historii naszej parafii, której 100-lecie obchodzimy w tym roku. Arkusz konkursowy miał formę testu składającego się z 16 zadań. Za prawidłowe rozwiązanie testu uczestnicy mogli uzyskać maksymalnie 16 punktów. Każdy, kto wziął udział w konkursie otrzymał folder autorstwa Artura  Piekarza ,,Zdzisław Broński Zdzich, Kryza, Uskok „ oraz biało-czerwoną opaskę odblaskową. Materiały były pozyskane z IPN-u przez Panią Monikę Mackiewicz-Drąg Wójta Gminy Podedwórze. Poziom wiedzy osób biorących udział w teście był bardzo wysoki dlatego też losowano nagrody. Trafiły one do wskazanych przez ,,los” uczestników konkursu.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział !

Organizatorami konkursu byli: Pani Iwona Kolada i Pan Artur Becher

Poniżej przedstawiamy arkusz testowy, który wypełniali uczestnicy konkursu:

test (1)