„PRZERWANY MARSZ…” W NASZEJ SZKOLE

Społeczność Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu odpowiedziała na  apel Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP. Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu  zorganizowano akcję „Przerwany marsz…”, polegającą na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży.

Na uroczystość została zaproszona Pani Czesława Iwaniuk. Zauroczyła zebranych swoją pamięcią i formą wypowiedzi. Wspominała wrzesień 1939 roku. Miała wtedy 11 lat. Mówiła o tym, jak bardzo chciała się uczyć. Apelowała do uczniów o podjęcie trudu czytania. „Czytanie książek – jak stwierdziła – dało mi  dużo wiadomości. A warunki nauki były wtedy bardzo trudne. Czytałam książki przy świetle z pieca kuchennego. Mama wtedy gotowała posiłek.” – wspomniała Pani Czesława.

Symbolicznie honorując  pokolenie Dzieci Wojny, Pani Monika Mackiewicz-Drąg Wójt Gminy i Pan Artur Becher – Dyrektor Placówki wręczyli Pani Czesławie Iwaniuk okolicznościowe świadectwo oraz bukiet biało-czerwonych kwiatów.

Zebrani odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” i wysłuchali Hymn Polskich Dzieci Wojny.

DYPLOM_Iwaniuk_Czeslawa