SPRZĄTANIE ŚWIATA

20 września 2019 r. uczestniczyliśmy w akcji „Sprzątanie Świata”. Działania nasze rozpoczęły się apelem szkolnym. Uczennice klasy ósmej przedstawiły informacje o tegorocznej edycji pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”. Zaprosiły do wspólnego działania na rzecz poszanowania środowiska. Przybliżyły pojęcia Zero Waste, Less Waste oraz zaproponowały zmianę naszych nawyków na  przyjaźniejsze środowisku. Potem każda klasa prezentowała swoje hasła ekologiczne. Na zakończenie uczniowie klasy ósmej z wychowawczynią, zaopatrzeni w worki i rękawice, ruszyli, by posprzątać teren wokół szkoły. Zebrali głównie papierki, szkło oraz plastikowe opakowania.

Ze względu na swój jednorazowy charakter akcja miała znaczenie raczej symboliczne, ale pozwoliła obudzić refleksję nad stanem naturalnego środowiska – podkreślał pan dyrektor Artur Becher.

Bądźmy bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, nie twórzmy niepotrzebnych odpadów. To my wspólnie odpowiadamy za kondycję naszego świata. Zastosujcie to hasło w życiu codziennym – nie śmiećcie, sprzątajcie i zmieniajcie.

Zapraszam do udziału w kolejnych akcjach ekologicznych – nauczyciel biologii.