Informacja w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor szkoły swoim zarządzeniem ustalił następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020: 15.10.2019r.; 31.10.2019r.; 27.04.2020r.; 28.04.2020r.; 29.04.2020r.; 30.04.2020r.; 12.06.2020r.

Zarządzenie Dyrektora szkoły: dni_wolne_od_zaj_dydakt_wych