ZPO w rządowym programie OSE

Podczas okolicznościowego spotkania Dyrektor szkoły pan Artur Becher poinformował środowisko szkolne o nagrodzie w Konkursie #OSEWYZWANIE.  Wiadomość o pracowni mobilnej składającej się m.in. z 16 laptopów została przyjęta gromkimi brawami.

Dyrektor podzielił się również wrażeniami z Konferencji #OSEregio w Białej Podlaskiej. Tam w obecności m.in. władz oświatowych Pana Kuratora Eugeniusza Pelaka i Pani Dyrektor Małgorzaty Kiec dokonano rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród.

Kilkudziesięciu dyrektorów szkół z województwa lubelskiego przysłuchiwało się dyskusji panelowej i brało udział w warsztatach dotyczących przede wszystkim zastosowaniu nowych technologii w procesie dydaktycznym. Spotkania warsztatowe z fachowcami z NASK -Państwowego Instytutu Badawczego dały szansę wymiany poglądów i uzupełnienia wiedzy. Były też inspiracją do dalszej pracy na rzecz wzmacniania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Pan Dyrektor poinformował, że Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu przystąpił do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej, dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Korzyści dla szkoły, ucznia, nauczyciela:

– szerokopasmowy, bezpieczny dostęp do Internetu,

– podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,

– doskonalenie zawodowe nauczycieli;

– wspomaganie procesu kształcenia w szkole.

 

Podczas apelu okolicznościowe dyplomy odebrały uczennice, które przygotowały prace w konkursie „Smart Szkoła”.

Oli Kopińskiej, Magdzie Malewicz i Karolinie Koncerewicz serdecznie gratulujemy.