„Szkoła pamięta” – podziękowanie

Społeczność naszej placówki otrzymała podziękowania za włączenie się do akcji „Szkoła pamięta”. Przypominamy, że celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią  danego miejsca, regionu czy społeczności.

Według danych MEN do akcji „Szkoła pamięta” przyłączyło się prawie 1,3 mln uczniów oraz 108 tys. nauczycieli.

NASZA SZKOŁA PAMIĘTA