Podziękowania – „Studnia dla Południa”

W ubiegłym roku szkolnym podejmowaliśmy działania inspirowane przez Polską Akcję Humanitarną w ramach inicjatywy „Studnia dla Południa”.

Dzięki wsparciu PAH i uzyskanym merytorycznym materiałom zwracaliśmy uwagę społeczności szkolnej na problem związany z zasobami wody na świecie.

W tym roku szkolnym włączymy się w działania z okazji 22 marca, czyli Światowego Dnia Wody. Jak ważna to inicjatywa widać w kontekście dramatu jaki rozgrywa się na kontynencie australijskim. Brak opadów, susza i ogromne pożary lasów muszą nas zastanawiać nad oszczędnymi sposobami gospodarowania zasobami naszej planety.

W załączeniu podziękowania kierowane do społeczności szkolnej.