Samorząd Uczniowski promuje bezpieczeństwo podczas ferii zimowych

Samorząd Uczniowski, współdziałając z nauczycielami, przygotował gazetkę poświęconą tematyce bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

Wszyscy mamy świadomość, że jednym z ważniejszych zadań szkoły jest przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom, które mogą generować zagrożenie zdrowia i życia najmłodszych obywateli. Zima stawia przed nami szczególne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa.

Wykonana gazetka zwraca uwagę na bezpieczne spędzanie przez uczniów czasu wolnego po lekcjach i podczas ferii.

Szkoła, oprócz akcji edukacyjnych, proponuje działania o charakterze organizacyjnym. Dostrzegamy prawidłowość, że  bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej zależne jest w bardzo dużym zakresie od działań dorosłych. W ramach pierwszego tygodnia ferii zimowych zapraszamy uczniów na zajęcia z wykorzystaniem zasobów naszej placówki. Sala sportowa, gry planszowe, a może seanse filmowe…

Prosimy Samorząd Uczniowski o włączenie się w projektowanie czasu, który możemy wspólnie w ferie spędzić w  … szkole.