Akademia Chóralna w Podedwórzu

Szanowni Rodzice,

Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prowadzenie Chóru Szkolnego „Nutki”. Dofinansowane działanie wpisuje się w projekt pn. Akademia Chóralna.

Celem Akademii Chóralnej jest rozpowszechnienie śpiewu, jako powszechnego dobra, przez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów – od przedszkola do zespołu zawodowego.

W ramach działania na poziomie szkoły uczniowie pod kierunkiem Pani Agnieszki Łotysz, uczestnicząc w poniedziałkowych zajęciach, przygotują m.in. następujący repertuar: „Co nam w duszy gra?”, „Dajcie zakwitnąć marzeniom”, „Graj, profesorze”, „Jutro”, „Piechota’”, „Marsz Pierwszej Brygady”, „Biały krzyż”, „Jam jest dudka”, „W żłobie leży”, „Dzisiaj w Betlejem”.

Planowane jest również uczestnictwo Chóru „Nutki” w konkursach, przeglądach oraz festiwalach.

Prosimy rodziców o wspieranie działań szkoły i motywowanie dzieci. Mamy wyjątkową szansę na rozwój potencjału naszych młodych artystów.

Z poważaniem
Artur Becher, dyr. szkoły