Dzień Babci i Dziadka w szkole podstawowej

Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe daty w kalendarzu, jedne z najsympatyczniejszych i najmilszych dni w roku.

W naszej szkole   uroczystość w z tej okazji odbyła się  31 stycznia. Gościliśmy w swoich progach bardzo wielu dostojnych gości. Sala gimnastyczna wypełniła się po brzegi.  Na tę okoliczność Pan dyrektor Artur Becher wystosował list, w którym kierował  do zaproszonych seniorów wiele ciepłych słów i złożył najserdeczniejsze życzenia. Dzieci z  klas I-III przygotowały  pod okiem pań T. Gierchard, A.Litwińskiej, B.Szabat oraz B.Wołos  występy artystyczne  przepełnione   radością i  śpiewem oraz uświetnione pokazem gimnastycznym. Chciały w ten sposób wyrazić  wdzięczność i szacunek kochanym babciom i  dziadkom. To  przecież od  nich   otrzymują wiele ciepła i miłości,  za  które  warto i trzeba dziękować. Wzruszenie było ogromne, a ukradkiem ocierane  łzy świadczyły o  zadowoleniu z ukochanych wnuków, którzy następnie obdarowywali swoich najbliższych własnoręcznie przygotowanymi laurkami i „słodkimi całusami”.

Na zakończenie uroczystości wnuczęta zaprosiły na poczęstunek.