Raport z badania: „Zdaniem Rodziców – korzystanie przez uczniów z telefonów komórkowych/tabletów na terenie szkoły”

Szanowni Rodzice,

w trosce o podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły podejmujemy działania zmierzające do unormowania obszaru, który w ankiecie kierowanej do Państwa nazwaliśmy „Korzystanie przez uczniów z telefonów komórkowych/tabletów na terenie szkoły”.

Państwa wypowiedzi upewniły nas w przekonaniu, że jasno sprecyzowane przepisy są nie tylko kwestią porządkową i organizacyjną, ale przede wszystkim elementem procesu wychowawczego realizowanego przez szkołę.

Poniżej zamieszczam odnośnik do raportu z badania.

 link: Raport_telefony_tablety

Z poważaniem
Artur Becher, dyr. szkoły