Informacje dla rodziców

Szanowni Państwo,
Rodzice, Opiekunowie

z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz coraz bardziej nasilające się działania prewencyjne podejmowane przez różne instytucje (w tym szkoły) informuję, że planowane w marcu 2020r. ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami (tzw. wywiadówka) nie odbędzie się.

Jednocześnie proszę o aktywne/bieżące śledzenie strony internetowej szkoły i powiadomień w dzienniku elektronicznym oraz korzystanie z konsultacji indywidualnych z nauczycielami oraz wychowawcami (harmonogram dostępny na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej).

Na stronie internetowej szkoły w menu bocznym założono zakładkę „Profilaktyka zdrowotna”. Znajdziecie tam Państwo wszystkie dotychczas publikowane informacje dotyczące koronawirusa. Proszę o zapoznanie się z nimi. W informacjach są również odnośniki (linki), kliknięcie których uruchamia przeniesienie użytkownika na strony internetowe lub do dokumentów zalecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty.

Szanowni Państwo,
poniżej podaję odnośniki do dwóch ważnych dokumentów:
1)  Procedur korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu (zarządzenie w tej sprawie dostępne jest na tablicy ogłoszeń w szkole – przy szatni).
2) Projektu Regulaminu korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

Pierwszy dokument zawiera informacje ważne dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Mimo ograniczonych możliwości technicznych (awaryjne łącze internetowe) szkoła podjęła trud wprowadzenia „Elektronicznego systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce” tzw. dziennika elektronicznego. Procedury regulują funkcjonowanie dziennika i – co pragnę podkreślić – zostały opracowane na podstawie półrocznej obserwacji funkcjonowania dziennika – jego testowania oraz uwag przekazywanych przez nauczycieli, wychowawców i rodziców.

Drugi – Projekt Regulaminu korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych jest następstwem badania ankietowego „Zdaniem Rodziców – korzystanie przez uczniów z telefonów komórkowych/tabletów na terenie szkoły”, z którego wynikami można zapoznać się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Strefa rodzica”. Planowany termin wejścia w życie Regulaminu – 01.04.2020r.

Bardzo proszę o zgłaszanie uwag dotyczących funkcjonowania szkoły osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej podedworzez@op.pl.

Z poważaniem
Artur Becher, dyr. szkoły