Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Państwo – Rodzice i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie,

przypominam, że kolejnymi dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym są: 27.04.2020r., 28.04.2020r. 29.04.2020r., 30.04.2020r.
W związku z powyższym, w dniach 27 – 30 kwietnia 2020r. Placówka nie prowadzi zajęć dydaktycznych.

Z poważaniem, Artur Becher – dyr. szkoły