Przedłużenie zawieszenia zajęć w szkołach i wskazanie terminu egzaminu ósmoklasisty

Minister Edukacji Narodowej na konferencji prasowej odniósł się do sytuacji w polskich szkołach, stwierdzając: „Niestety obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na to, abyśmy odwiesili działalność szkół, przedszkoli i żłobków. Dlatego też zdecydowaliśmy o dalszym ograniczeniu działalności tych placówek. To ograniczenie tym razem przesuwamy na znacznie dłuższy termin, bo do 24 maja”.

Minister Edukacji Narodowej powiedział również – „ten plan przewiduje, że wszyscy uczniowie będą mogli w niewiele różniących się terminach rozpocząć rekrutację do szkół wyższego szczebla”.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (proszę kliknąć obrazek poniżej).

W załączeniu Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.