Funkcjonowanie szkoły od 25 maja 2020r.

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

zmiany w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 493 ze zm.) oraz w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 410 ze zm.)
umożliwiają od 25 maja 2020r. do 7 czerwca 2020r. sformułowanie na nowo formy funkcjonowania szkoły.
W załączonych zarządzeniach znajdziecie Państwo procedury funkcjonowania Placówki w okresie zagrożenia epidemicznego oraz zmiany w zakresie organizacji realizacji podstawy programowej, harmonogram konsultacji dla uczniów klasy VIII oraz organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Z poważaniem – Artur Becher

Załączniki: