INFORMACJE W SPRAWIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Szanowni Rodzice Uczniów klasy VIII,
Drodzy Ósmoklasiści,

w poniżej zamieszczonym zarządzeniu znajdują się informacje dotyczące warunków przebiegu egzaminu ósmoklasisty w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu Szkoła Podstawowa. Proszę o zapoznanie z ww. dokumentem. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. zawiera min. harmonogram przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

Z poważaniem – Artur Becher, dyr. szkoły