ROZDANIE ŚWIADECTW W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PODEDWÓRZU

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie,

w piątek 26 czerwca 2020r. zakończymy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020.

Uroczystość ta, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, jakże będzie inna od tych z poprzednich lat.

Serdecznie proszę Rodziców o zapewnienie uczniom bezpiecznego dojazdu i odjazdu. Proszę o wyposażenie dzieci w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki).

Porządek uroczystości:

  1. Msza Św. w Kościele Białym w intencji społeczności szkolnej – 9.00
  2. Spotkanie uczniów z wychowawcami klas w murach Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu – 10.00

Ważne informacje organizacyjne:

  1. Klasy I-III spotykają się z wychowawcami w sali gimnastycznej – wejście na salę od strony parkingu. Dzieci, pod nadzorem wychowawców, zajmują wyznaczone miejsca. Po uroczystości rozdania świadectw uczniowie w odstępach, pod nadzorem wychowawców, opuszczają salę drzwiami od strony parkingu i są odbierani przez rodziców.
  2. Klasy IV-V spotkanie z wychowawcą w sali nr 6. Wejście do szkoły, pod nadzorem wychowawcy, drzwiami od strony przedszkolnego placu zabaw. Po uroczystości rozdania świadectw uczniowie w odstępach, pod nadzorem wychowawcy, opuszczają szkołę wyjściem od strony placu zabaw.
  3. Klasa VI – spotkanie z wychowawcą w sali nr 24. Wejście do szkoły, pod opieką wychowawcy,  drzwiami od strony parkingu, następnie klatką schodową za szatnią do sali nr 24. Po uroczystości rozdania świadectw uczniowie w odstępach, pod nadzorem wychowawcy, opuszczają szkołę wyjściem od strony parkingu.
  4. Klasa VII – spotkanie z wychowawcą w sali nr 16. Wejście do szkoły od strony boiska asfaltowego (drzwi w pobliżu kotłowni). Uczniowie, pod nadzorem wychowawcy, udają się schodami w starej części budynku do sali nr 16. Po uroczystości rozdania świadectw uczniowie w odstępach, pod nadzorem wychowawcy, opuszczają szkołę wyjściem od strony boiska asfaltowego.
  5. Klasa VIII – spotkanie z wychowawcą w sali nr 63. Wejście do szkoły drzwiami od strony boiska (wejście przy kuchni). Uczniowie, pod nadzorem wychowawcy, udają się do sali nr 63 schodami przy hali gimnastycznej. Po uroczystości rozdania świadectw uczniowie w odstępach, pod nadzorem wychowawcy, opuszczają szkołę wyjściem od strony boiska przy kuchni.

Ważne informacje dla wychowawców klas:

Wychowawcy sprawdzają, czy rozstawienie krzeseł w klasach zapewnia odległości między uczniami minimum 1,5 metra. Podczas rozdawania świadectw wychowawcy stosują środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki).

Ważne informacje dla pracowników niepedagogicznych:

Pracownicy  niepedagogiczni przygotowują sale, zapewniając ich wietrzenie, dezynfekcję oraz rozstawiają krzesła w ten sposób, aby zapewnić odległości między uczniami minimum 1,5 metra.

Dołóżmy wszelkich starań, aby nasza uroczystość przebiegła z zachowaniem daleko idących środków ostrożności.

Z poważaniem – Artur Becher, dyr. szkoły