Zakończenie Roku Przedszkolnego

Serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące działania Przedszkola Samorządowego. Spotkanie z dziećmi przewidziane jest na dzień 26 czerwca 2020r. godz. 12.30 w sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu (wejście od strony parkingu).

Serdecznie prosimy Rodziców o opiekę nad dziećmi i wyposażenie ich w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki).

Dyrektor, Wychowawczynie i Rada Rodziców