Nauka w trybie zdalnym a wykorzystanie internetu OSE – wyniki badania

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania „Nauka w trybie zdalnym a wykorzystanie internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Cieszymy się, że internet OSE towarzyszył podczas e-lekcji tak wielu z Was!

Na początku marca 2020 r. skierowaliśmy ankietę do wszystkich szkół podłączonych do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Pytaliśmy w niej m.in. o częstotliwość prowadzenia zajęć online z budynku szkoły z wykorzystaniem internetu OSE oraz zapotrzebowanie na sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnej edukacji.

Dostarczona do szkół usługa internetu OSE pozwala bez przeszkód prowadzić zajęcia z użyciem wirtualnych treści edukacyjnych, także w trybie zdalnym. Z badania wynika, że niemal 75% placówek korzystało z internetu OSE podczas nauki na odległość, przy czym 46,4% ankietowanych – ponad sześć godzin dziennie – mówi Maciej Dudkiewicz, Dyrektor ds. Centrum Kontaktu.

Szczegółowe wyniki ankiety znajdują się w raporcie „Nauka w trybie zdalnym a wykorzystanie internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, a więcej informacji – w aktualnościach OSE.

Jak mówi Agnieszka Żeglińska, Dyrektor ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Ekosystemu OSE w NASK: Internet nieodłącznie towarzyszy nam w wielu dziedzinach życia: w pracy, szkole, podczas kontaktów z bliskimi czy szukania rozrywki. Szkoła XXI wieku to szkoła online, korzystająca z nowych zdobyczy techniki, uświadamiająca, że przenikanie tego, co realne, z tym, co wirtualne, ta otaczająca nas hybrydowa rzeczywistość, jest przede wszystkim szansą.

Dziękujemy wszystkim szkołom za zaufanie w momencie przystępowania do programu i w czasie prowadzania nauki na odległość. Wierzymy też, że szkoły wykorzystają potencjał drzemiący w nowych technologiach, który udało się wyzwolić przy okazji zdalnego nauczania.

Pozdrawiamy,
Zespół OSE – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna