Ostatnie chwile na zdobycie nagród w konkursie fotograficznym.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym dotyczącym przyrody w najbliższej okolicy ogłoszony na stronie Gminy, Biblioteki oraz naszej szkoły (wpis z 13 października).

Jesteśmy przekonani, że wielu z Was posiada w swojej kolekcji piękne zdjęcia przyrody z naszej okolicy. Przejrzyjcie swoje zbiory i prześlijcie najpiękniejsze zdjęcie na podany niżej adres.

Konkurs ma zasięg regionalny i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatów: włodawski, chełmski, parczewski, lubartowski, łęczyński.
Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu jedno zdjęcie, do którego należy dołączyć informację z następującymi danymi autora:
Imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon, rodzaj kategorii konkursowej

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora konkursu, pozostając do jego dyspozycji w ramach działalności statutowej.

Prace konkursowe należy przesyłać pocztą email na adres:
konkurs.lubelskie.polesie@gmail.com , pocztą tradycyjną lub dostarczać osobiście na nośniku pendrive lub CD w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2021 roku na adres Organizatora, tj.: Podedwórze 96, 21-222 Podedwórze (Biblioteka Gminna) – decyduje data wpływu do siedziby Organizatora.

Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Jeszcze raz zachęcamy do wzięcia udziału!!!! NAPRAWDĘ WARTO!!!!