Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”

Informujemy, że Gmina Podedwórze uzyskała dofinansowanie w wysokości 4 720 zł na organizację wyjazdu edukacyjnego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, co stanowi 80% kosztów całkowitych (koszt całkowity – 5 900 zł).
W trakcie jednodniowego wyjazdu do Warszawy w dniu 12 listopada 2021r. dzieci i młodzież z klas IV-VIII Szkoły Podstawowej   w Podedwórzu   odwiedzą   Centrum   Nauki   Kopernik   i   Muzeum   Łazienki Królewskie. 
Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.