Czy odkryliśmy świat programowania?

„Razem odkryjmy świat programowania” to ubiegłoroczna inicjatywa kierowana do uczniów klas I-III, którzy uczestniczyli w zajęciach z programowania – Scratch (edukacyjny język obiektowy, stworzony jako środek do nauczania dzieci i młodzieży podstaw programowania).

Realizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu projekt  monitorowany był przez Fundację VCC w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz Fundacją „Wschodni Klaster Innowacji”.

Efekty realizowanego projektu na poziomie szkoły:

  • podniesienie kompetencji w zakresie programowania i nauczania programowania nauczycieli klas I-III – szkolenie grupowe (3 osoby: Barbara Szabat, Anna Litwińska, Anna Banaszczuk),
  • zajęcia praktyczne adresowane do uczniów klas I-III prowadzone przez przeszkolonych nauczycieli,
  • zajęcia z robotyki w formie wyjazdowej dla dzieci klas I-III i rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli – egzaminy trenerskie (3 osoby: Katarzyna Becher, Agnieszka Hawryluk, Artur Becher),
  • wyposażenie szkół w sprzęt dydaktyczny (wartość pomocy dydaktycznych – ok. dwa tysiące złotych),
  • doposażenie nauczycieli w sprzęt komputerowy i materiały dydaktyczne (trzy laptopy oraz scenariusze zajęć).

Kontynuacją i swego rodzaju wartością dodaną są kolejne inicjatywy realizowane w naszej Placówce tj. projekty „MegaMisja” i „#SuperKoderzy”, przystąpienie szkoły do #CodeWeek (europejskiego tygodnia programowania), realizacja projektu w ramach działania Mądrzy Cyfrowi.

Wszystkim nauczycielom serdecznie dziękuję. Razem z uczniami odkrywajmy świat cyfrowych technologii.

Z poważaniem – Artur Becher, dyrektor szkoły

certyfikat